DPO-as-a-Service

Wanneer is een DPO/FG verplicht?

Volgens de AVG is een DPO/FG verplicht in de volgende gevallen:

- U bent een overheidsinstantie.

- U doet stelselmatige observatie, of grootschalige verwerking van bijzondere persoonsgegevens.

- De lokale wetgever heeft bepaald dat u een DPO/FG moet aanstellen.


Deze DPO is een verlengstuk van de Autoriteit Persoonsgegevens en treedt op als toezichthouder. In veel organisaties wordt de DPO/FG als een duale rol ingevuld, vaak gecombineerd met de Chief Information Security Officer.

Dit is om verschillende redenen onwenselijk. Ten eerste tast dit de onafhankelijkheid van de DPO/FG aan. Deze moet immers adviseren en toezicht houden. Een cruciaal onderdeel van privacy management is het uitvoeren van de juiste beveiligingsmaatregelen. Hierin zit een mogelijke belangenverstrengeling. Er zijn al diverse landen binnen Europa die deze specifieke combinatie niet toestaan. Het zou mij niks verbazen als de Autoriteit Persoonsgegevens binnenkort ook met een vergelijkbaar standpunt komt.


Los van de verplichtingen om een DPO/FG aan te stellen, staat het elke organisatie vrij om er wel eentje aan te stellen. Dit draagt bij aan het vertrouwen wat een organisatie wil uitstralen.

Maar, DPO's/FG's zijn mensen (natuurlijke personen), en mensen moeten eten en slapen. Om dit te kunnen, moeten ze betaald worden.... En dan begint het dilemma, op welke wijze kunnen organisaties het meest efficiënt aan de gang.


Er zijn ontzettend veel kleine MKB bedrijven die geen budget (of werk) hebben voor een dedicated DPO/FG, maar die er om uiteenlopende redenen wel eentje nodig hebben. Voor deze situaties hebben wij een passende oplossing, gebaseerd op diverse componenten. Wij kunnen een DPO/FG leveren voor een afgesproken aantal uren per week/maand. Daarnaast kunnen wij voor klanten gestructureerde oplossing leveren voor het in kaart brengen van de verwerkingsactiviteiten. Dit uitgebreide register van verwerkingsactiviteiten kan uitstekend dienen als basis voor het Privacy Management programma die beheert kan worden door ons.


Voor tarieven kunt u eenvoudig contact opnemen met ons via de contact pagina.